شرکت تعاونی کشتارگاه طیور سربند در سال 1370 در زمینی به مساحت سی هزار مترمربع در 30 کیلومتری شهر اراک و با توجه به نیاز منطقه به تأمین گوشت بهداشتی با حداقل امکانات موجود تأسیس و در سال 1376 به بهره برداری رسید. در سال 1380 با تغییر مدیریت و تغییر نام شرکت به شرکت دُرسا مرغ و بهینه سازی تدریجی قسمت های خط کشتار، بسته بندی، سردخانه، تونل انجماد و سیستم آب سرد، تولیدات خود را به بازارهای مصرف شهرهای استان و سایر استان ها عرضه نمود.

محصولات سیمیا پروتئین
10
محصولات درسا سیمیا
35
محصولات درسا پروتئین آریا
30
محصولات درسا مرغ
10

گروه کارخانجات صنایع غذایی درسا

 شرکت صنایع غذایی درسا افتخار دارد اعلام نماید که کلیه فعالیت ها به ارتباطات درون و برون سازمانی این شرکت بر مبنای استاندارد جهانی مدیریت کیفیت2008:ISO-9001 مستند شده و عینا بکار گرفته می شود. به منظور دستیابی به کیفیت فراگیر و بهبود مستمر در سطح سازمان ،فرآیندهای کیفیتی و بهداشتی توسط نماینده مدیریت مورد ارزیابی و بازنگری دائمی قرار گرفته و گزارش چگونگی عملکرد آن در جلسات بازنگری مدیریت به اطلاع مدیریت عامل شرکت میرسد.